درباره تیم کوه سفید

از اینکه با کوه سفید همراهید به خود میبالیم، تحلیل و مرور آخرین اخبار ایران و جهان، اخبار صنعت گردشگری، اخبار و رویدادهای صنایع و کارخانجات، مجله استارتاپ ها و نوآوری های نوین، اخبار صنعت چاپ و تبلیغات، اخبار صنایع عمران و معماری از موضوعاتی است که ما با شما در میان خواهیم گذاشت.