کشتی فرنگی

نظارت دقیق و روزانه بر تمرینات انفرادی شاگردان محمد بنا

حسام الدین جعفری با تاکید بر نظارت دقیق کادر فنی بر تمرینات انفرادی فرنگی کاران در ایام تعطیلی اردوهای تیم ملی به خبرنگاران گفت: طبیعتاً بعد از تعطیلی اردوهای تیم ملی به دلیل شیوع کرونا با یک سری محدودیت ها در مورد تمرینات بچه ها روبرو هستیم. بعضی فرنگی...

13 تیر 1399