مازندران تأمین نیازمندی های ارمنستان در هر سطح و سقفی آمادگی دارد

به گزارش کوه سفید، رئیس اتاق ساری با اشاره به ظرفیت های موجود در روابط مالی و تجاری استان مازندران و استان لوری ارمنستان، میزان مبادلات تجاری فعلی را قابل قبول ندانست و گفت: بخش خصوصی و دولتی مازندران آمادگی دارد که نیازمندی های ارمنستان را در هر سطح و سقفی تأمین کند.

مازندران تأمین نیازمندی های ارمنستان در هر سطح و سقفی آمادگی دارد

با ما سفر کنید و با تور ارمنستان ارزان از کشور جذاب همسایه دیدن کنید و شهر زیبای ایروان را ببینید.

با ما سفر کنید و با تور ارمنستان از کشور جذاب همسایه دیدن کنید و شهر زیبای ایروان را ببینید.

با ما سفر کنید و با تور ارزان ارمنستان از کشور جذاب همسایه دیدن کنید و شهر زیبای ایروان را ببینید.

با ما سفر کنید و با تور ارزان ارمنستان از کشور جذاب همسایه دیدن کنید و شهر زیبای ایروان را ببینید.

با ما سفر کنید و با تور ارمنستان از کشور جذاب همسایه دیدن کنید و شهر زیبای ایروان را ببینید.

با ما سفر کنید و با تور ارمنستان ارزان از کشور جذاب همسایه دیدن کنید و شهر زیبای ایروان را ببینید.

با ما سفر کنید و با تور ارمنستان از کشور جذاب همسایه دیدن کنید و شهر زیبای ایروان را ببینید.

با ما سفر کنید و با تور ارزان ارمنستان از کشور جذاب همسایه دیدن کنید و شهر زیبای ایروان را ببینید.

با ما سفر کنید و با تور ارمنستان ارزان از کشور جذاب همسایه دیدن کنید و شهر زیبای ایروان را ببینید.

با ما سفر کنید و با تور ارزان ارمنستان از کشور جذاب همسایه دیدن کنید و شهر زیبای ایروان را ببینید.

با ما سفر کنید و با تور ارمنستان ارزان از کشور جذاب همسایه دیدن کنید و شهر زیبای ایروان را ببینید.

با ما سفر کنید و با تور ارمنستان از کشور جذاب همسایه دیدن کنید و شهر زیبای ایروان را ببینید.

با ما سفر کنید و با تور ارمنستان از کشور جذاب همسایه دیدن کنید و شهر زیبای ایروان را ببینید.

با ما سفر کنید و با تور ارمنستان از کشور جذاب همسایه دیدن کنید و شهر زیبای ایروان را ببینید.

با ما سفر کنید و با تور ارمنستان از کشور جذاب همسایه دیدن کنید و شهر زیبای ایروان را ببینید.

با ما سفر کنید و با تور ارزان ارمنستان از کشور جذاب همسایه دیدن کنید و شهر زیبای ایروان را ببینید.

با ما سفر کنید و با تور ارمنستان از کشور جذاب همسایه دیدن کنید و شهر زیبای ایروان را ببینید.

با ما سفر کنید و با تور ارمنستان از کشور جذاب همسایه دیدن کنید و شهر زیبای ایروان را ببینید.

با ما سفر کنید و با تور ارزان ارمنستان از کشور جذاب همسایه دیدن کنید و شهر زیبای ایروان را ببینید.

با ما سفر کنید و با تور ارزان ارمنستان از کشور جذاب همسایه دیدن کنید و شهر زیبای ایروان را ببینید.

با ما سفر کنید و با تور ارمنستان ارزان از کشور جذاب همسایه دیدن کنید و شهر زیبای ایروان را ببینید.

با ما سفر کنید و با تور ارمنستان ارزان از کشور جذاب همسایه دیدن کنید و شهر زیبای ایروان را ببینید.

با ما سفر کنید و با تور ارمنستان ارزان از کشور جذاب همسایه دیدن کنید و شهر زیبای ایروان را ببینید.

عبداله مهاجر دارابی در نشست ویدئوکنفرانس میان بخش خصوصی و دولتی استان مازندران با استان لوری ارمنستان، اضافه نمود: عضویت ایران و ارمنستان در اتحادیه مالی اوراسیا، نقطه بسیار خوبی است که می توانیم از ظرفیت های موجود استفاده کنیم.

مهاجر دارابی ادامه داد: همین نکته و حرکت در این راستا، سبب شد که در سه ماهه سال 99 نسبت به مشابه سال گذشته، به لحاظ وزنی 67 درصد افزایش صادرات به ارمنستان را داشته باشیم.

او البته این میزان مبادلات تجاری را به این سبب که ارتباط سیاسی نزدیک میان دو کشور و ظرفیت عضویت در اوراسیا وجود دارد را قابل قبول ندانست و گفت: دو کشور و دو استان توانمندی ها و فرصت های تجاری بسیار خوبی داریم، و هر دو به صادرات و واردات بعضی اقلام اساسی نیازمندیم.

رئیس اتاق ساری گفت: این آمادگی در بخش خصوصی و دولتی مازندران وجود دارد که نیازمندی های استان لوری ارمنستان را در هر سطحی و سقفی که باشد تأمین کند و امیدواریم با پیگیری و جدیت دو کشور به جایی برسیم که بگوییم سقف و سطح صادرات و واردات دو طرف به میزان قابل قبولی رسیده است.

حسن خیریان پور، معاون هماهنگی امور مالی استاندار مازندران نیز در این نشست گفت: یکی از توافقات قبلی میان دو استان، اعزام هیأتی متشکل از نمایندگان رسانه های مازندران به استان لوری و بالعکس، جهت انعکاس توانمندی ها و ظرفیت های دو استان بوده که در این رابطه استان ما تعداد افراد و تقسیم هزینه ها را معین نموده است.

خانم مارگوسیان، معاون استاندار لوری ارمنستان نیز ضمن اعلام نظر مساعد خود، اظهار کرد: پس از عادی شدن شرایط کرونا، پذیرای این هیأت خواهیم بود و تمام امکانات را نیز فراهم خواهیم کرد.

خیریان پور درباره دیگر توافق اجرا شده گفت: مقرر شده بود که صداوسیمای دو استان نیز فیلمی از ظرفیت های استان خود را تهیه نمایند و این فیلم در اختیار دو استان قرار بگیرد، در این زمینه مازندران تا 80 درصد کارها را انجام داده و به زودی فیلم را آماده و از طرف سفارت به ارمنستان ارسال می نماید.

معاون استاندار لوری ارمنستان نیز از تهیه فیلم موردنظر توسط جمعی از کوه سفید و مسئولان این استان اطلاع داد که به زودی نسخه ای را به مازندران ارائه می نماید.

یکی دیگر از موارد توافق شده بین دو طرف، راه اندازی خط پروازی مازندران به لوری بود که به گفته حسن خیریان پور، با یک شرکت هواپیمایی قرارداد منعقد شده و این شرکت آمادگی خود را برای برقراری پرواز اعلام نموده است.

خانم مارگوسیان پاسخ داد که استان لوری خط پروازی به این شکل و مستقیم ندارد، اما می تواند از ظرفیت پروازی در استان مجاور که 20 کیلومتر تا لوری فاصله دارد، استفاده کند.

پیگیری تسهیل در ترخیص کالا نیز از مواردی بود که در نوامبر 2019 بین دو طرف توافق شده بود و معاون استاندار مازندران گفت: انتظار داریم همکاری های دوجانبه صورت بگیرد و مدیران گمرکات دو استان نیز با یکدیگر ارتباط تصویری داشته باشند.

همچنین خیریان پور با اشاره به برداشت و صادرات مرکبات و کیوی از مازندران به ارمنستان در آینده ای نزدیک، گفت: پیرو مذاکرات قبلی، تجار دو استان با بهره گیری از ظرفیت اوراسیا نسبت به صادرات مرکبات و کیوی به ارمنستان اقدام می نمایند.

معاون استاندار لوری پاسخ داد که در مورد گمرکات باید در سطح بالاتر و ملی تصمیم گیری گردد و با توجه به قوانین باید برای حل آنها کوشش کنیم.

او در مورد صادرات مرکبات و کیوی نیز اظهار کرد: این موضوع را از دو جنبه آنالیز می نمایند؛ یکی افرادی که علاقه مند هستند تا مرکبات را در سطح استان لوری توزیع نمایند و تعدادی نیز به وسیله اتحادیه اوراسیا اقدام نمایند، که درباره هر دو جنبه نتیجه نهایی را در ارتباط بعدی اعلام خواهند کرد.

معاون هماهنگی امور مالی استانداری مازندران همچنین درباره تقاضای شرکت کاسپین مازندران در زمینه احداث پارک آبی و شرکت دستمال کاغذی در لوری ارمنستان که درخواست شده بود، از طرف ارمنستانی پاسخ خواست که خانم مارگوسیان با ابراز خرسندی از این تقاضای سرمایه گذاری، اظهار کرد: در حال رایزنی هستیم و پاسخ نهایی را اعلام خواهیم کرد.

خیریان پور درباره سرمایه گذاری هایی که قرار بود با استفاده از ظرفیت بنادر نوشهر و امیرآباد صورت بگیرد نیز اظهار کرد: مازندران، فرصت های سرمایه گذاری و شرایط آن را اعلام خواهد نمود و متقابلاً آنها نیز فرصت های خود را بیان نمایند.

طرف ارمنستانی نیز خواهان اعلام کامل مواردی که طرف ایرانی خواهان سرمایه گذاری در آن است شد و اظهار کرد: درباره موارد مورد موافقت، با کارآفرینان و سرمایه گذاران خود صحبت می نماید.

در مورد تبادل استاد و دانشجو نیز دو طرف موافقت کردند که رشته های دانشگاهی موردنظر خود را اعلام نمایند.

در انتها دو طرف بر ادامه برگزاری نشست کمیته مشترک کاری بین دو استان تا عادی شدن شرایط، به وسیله تماس تصویری تأکید کردند و همچنین مقرر شد که دو طرف، لیست کارآفرینان و سرمایه گذاران خود را در مورد سرمایه گذاری هایی که پیش تر اعلام نموده بودند، به یکدیگر ارائه دهند.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 1 مرداد 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: agdagh.ir شناسه مطلب: 687

به "مازندران تأمین نیازمندی های ارمنستان در هر سطح و سقفی آمادگی دارد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مازندران تأمین نیازمندی های ارمنستان در هر سطح و سقفی آمادگی دارد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید