استخراج آنتی بیوتیک از دل دریاچه های شور کشور

به گزارش کوه سفید، معضل مقاومت میکروب های بیماری زا نسبت به آنتی بیوتیک ها، شناسایی منابع جدیدی که بتوان به یاری آن ها مواد ضدمیکروبی جدیدی فراوری کرد را ضروری می نماید. محققان ایرانی، به همین منظور به آنالیز رسوبات نمکی دریاچه های داخلی پرداختند.

استخراج آنتی بیوتیک از دل دریاچه های شور کشور

به گزارش کوه سفید به نقل از ایسنا، امروزه یکی از مسائل ایجادشده در درمان بیماری های عفونی، وجود میکروارگانیسم های مقاوم به آنتی بیوتیک ها است. بنابراین کشف منابع جدید جهت فراوری ترکیبات فعال زیستی با ویژگی ضدمیکروب می تواند خدمت بزرگی بـه درمـان بیماری های عفونی و کاهش معضل میکروارگانیسم های مقاوم چند دارویـی باشد. در این راستا به نظر می رسد گروهی از موجودات میکروسکوپی که اکتینومیست خوانده می شوند، بتوانند به عنوان منابعی ارزشمند و قابل اتکا عمل نمایند.

  • مجله آشنایی با عفونت

اکتینومیست ها، گروه بزرگ و متنوعی از باسیل های گـرم مثبـت هستند که محیط زنـدگی آن ها، خـاک بـوده و بسیاری از آن ها، علاوه بر ویژگـی ساپروفیتی یا گندخواری، قابلیت بیماری زایی نیز دارند. این میکروارگانیسم ها عموماً بـه علـت متابولیسـم فعـال می توانند متابولیـت هـای مختلفی از جمله آنتی بیوتیک ها، آنزیم ها، ویتامین ها، هورمون های رشـد، عوامـل ضـد سـرطانی و دیگـر ترکیبات فعال زیستی را فراوری نمایند. از میان این باکتری ها، جنس استرپتومایسس در مقایسه بـا دیگـر جنس ها توانایی بیشتری در فراوری متابولیـت هـای گونـاگون بـا خواص ضدباکتریایی و ضدقارچی نشان داده است.

گروهی از محققان دانشگاه آزاد اسلامی در رابطه با این موجودات میکروبی، تحقیقی انجام داده اند که هدف از آن آنالیز ویژگی متابولیت های ضدمیکروبی فراوریشده توسط انواع نمک دوست این میکروب ها بوده است.

در این مطالعه توصیفی، 51 اکتینومیست نمک دوست از 115 نمونه آب و رسوبات نمکی دریاچه های آران بیدگل و مهارلو جدا شده و جهت فراوری متابولیت های ضدمیکروبی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

محققان ایرانی در آنالیز های اجرا شده مشاهده کردند که متابولیت های ضدمیکروبی جدیدی از طریق اکتینومیست های نمک دوست فراوری می شوند که برای استفاده آن ها در درمان عفونت ها، احتیاج به آزمون های درون تنی وجود دارد و این آزمون ها، بایستی در دیگر تحقیقات گنجانده شوند.

در این رابطه، مجید باصری صالحی، محقق گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و همکارانش می گویند: نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که از 51 اکتینومیست نمک دوست جداشده، 3 جدایه به خوبی قادر به فراوری متابولیت های ضد میکروبی بودند. این متابولیت ها توانستند باکتری های باسیلوس سرئوس، استافیلوکوکوس اورئوس و کاندیدا آلبیکنز را کنترل نمایند. هر چند روی باکتری های سودوموناس ایروجینوزا و ای کلای تأثیری نداشتند.

با این حال، محققان اظهار کردند: یافته های تحقیـق ما نشـان داد که اکتینومیست های گوناگونی در مناطق مختلـف نمکـی ایـران وجـود دارد کـه قـادر بـه تولیـد متابولیـت هـای ضدمیکروبی گوناگونی هستند. ساختارهای گوناگون چنین مواد ضدمیکروبی می توانند بر اساس اقلیم های مختلـف متفاوت باشند.

باصری صالحی معتقد است: متابولیت های ضدمیکروبی جداشده در این تحقیق، طیف اثر ضدمیکروبی متفاوتی داشتند کـه به احتمال زیاد بـه سـاختارهای متفاوت آن ها بـا ترکیبـاتی شبیه بـه آنتی بیوتیک های پپتیدی، وابسته است.

منبع: همشهری آنلاین
انتشار: 6 دی 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: agdagh.ir شناسه مطلب: 195

به "استخراج آنتی بیوتیک از دل دریاچه های شور کشور" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "استخراج آنتی بیوتیک از دل دریاچه های شور کشور"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید